ประเภทของคอมพิวเตอร์

0

 ประเภทของคอมพิวเตอร์

การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานได้ 4 ประเภทด้วยกันคือ
1.    ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
2.    เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
3.    มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer)
4.    ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือ พีซี (personal computer หรือ PC )

 

รูปภาพ SuperComputer

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
คอมพิวเตอร์ประเภทซูเปอร์คอมพิวเตอร์ นั้น  ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมาก ๆและก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในแต่ละประเภท เมื่อมีประสิทธิภาพสูง เรื่องของขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Supercomputer ก็มีขนาดใหญ่เช่นกัน แล้ว เรื่องราคาก็สูงตามไปเช่นกันอีกด้วย การใช้งานของประเภท SuperComputer  ส่วนใหญ่จะใช้กับ งานทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรมศาสตร์  เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน การศึกษาผลกระทบของมลพิษกับสภาวะแวดล้อมเป็นต้น+

 

mainframe ประเภทของคอมพิวเตอร์

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
ประเภท เมนเฟรมคอมพิวเตอร์นี้ ความสามารถจะน้อยกว่าประเภท ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มากพอสมควร  แต่ยังมีความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพสูงกว่ามินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท เมนเฟรมนนี้ส่วนใหญ่จะใช้งานด้าน ธนาคาร ซึ่งคอมพิวเตอร์ประเภทนี้สามารถให้บริการ ให้บริการผู้ใช้จำนวนหลายคนพร้อม ๆ ได้ เช่น เช่น ธนาคาร จะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ในการทำบัญชีลูกค้า หรือการให้บริการจากเครื่องฝากและถอนเงินแบบอัตโนมัติ (automatic teller machine) เป็น ซึ่งเครื่องเมนเฟรมจะเหมือนเครื่องเซฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการอัพตโนมัติของธนาคารนั้นเอง

 

mini ประเภทของคอมพิวเตอร์

รูปมินิคอมพิวเตอร์

 

 

มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer)
เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทมินิคอมพิวเตอร์ นั้นก็จะคล้ายๆกับ ประเภท  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่ด้านความสามารถในการประมวลผลนั้น จะไม่สามารถเทียบเท่ากับ ประเภทเมนเฟรมได้ แต่ก็ยัง สามารถบริการผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อม ๆ กัน แต่จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะบริการผู้ใช้ในจำนวนที่เทียบเท่าเมนเฟรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักจะใช้กับ องค์กรขนาด กลาง จนถึง ขนาดเล็ก หรือ อาจจะใช้เป็นหน่วยย่อยๆขององค์กรใหญ่ๆ ก็ได้

 

รูป PC Computer

ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือ พีซี (personal computer หรือ PC )
ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) หรือขนาดเล็กกว่านั้น อาทิเช่น  notebook , netbook และ Tablet เมื่อปีพ.ศ. 2518 เริมมีการนำ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้เข้ามาใช้และได้รับการนิยมมากจนถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ จะมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการใช้งาน ประเภทส่วนบุคคลทั่วๆไป เช่น ดูหนังฟังเพลง เล่นเกมส์ ทำงานเอกสาร และอื่นๆอีกตามสเปกของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ราคาของคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ก็จะไม่แพงมากนัก ก็ยังคงขึ้นอยู่กับสเปกของแต่ละเครื่องไป

 

No Related Posts

Share.

About Author

ผู้หลงไหลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตัวน้อยๆที่คอยหาราคาของอุปกรณ์ IT มาแชร์เพื่อนๆครับ

Comments are closed.